COMUNICAT PRIVIND CASTELUL GOGA DE LA CIUCEA

Inapoi la stiri

COMUNICAT PRIVIND CASTELUL GOGA DE LA CIUCEA

Comunicat al Filialei Cluj a USR

Profundă îngrijorare

Înregistrăm cu profundă îngrijorare  avalanşa  de  retrocedări  din  ultimii  ani  care  vizează importante lăcaşuri de cultură: muzee, şcoli, case de cultură, biblioteci, galerii de artă etc., punând în pericol echilibrul şi consistenţa  vieţii  culturale  româneşti şi chiar existenţa unor instituţii cu tradiţie sau a unor monumente ale patrimoniului cultural. Aceste aşezăminte sunt pierdute rând pe rând de Statul român şi de cultura naţională, în favoarea unor „presupuşi” (cum îi numeşte, pe bună dreptate, presa) moştenitori. Una dintre cele mai şocante ştiri din ultimele zile e aceea a pierderii Castelului-muzeu de la Ciucea, lăsat moştenire Statului român, prin testament, de către Octavian Goga. De o bună jumătate de secol, acesta funcţionează ca model de valorificare a moştenirii culturale, evidenţiind, totodată, un episod exemplar de prietenie literară în stare să înfrunte vicisitudinile Istoriei: Octavian Goga-Ady Endre. Salutăm eforturile Consiliului Judeţean Cluj de a păstra acest  monument şi  sperăm – în numele unei Dreptăţi  mai presus de meschine interese personale – să aibă câştig de cauză,  dar credem că soluţia optimă şi imperios necesară e aceea a reexaminării responsabile a Legii înseşi.

Dacă  va  continua  aplicarea  ei  nesăbuită,  fără  respect  pentru  valorile  culturii naţionale,  pentru prioritatea pe care Cultura se cuvine s-o reprezinte în descrierea de sine a unui popor, vom rămâne în amintirea generaţiilor viitoare drept nişte iresponsabili risipitori şi demolatori de avere naţională.

Comitetul de conducere al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România

Irina Petraş (preşedinte)

Ruxandra Cesereanu

Doina Cetea

Ion Cristofor

Ovidiu Pecican

Adrian Popescu

Cluj-Napoca, 18 decembrie 2014