DIN ARHIVA CENTRULUI CULTURAL MUNCIPAL BISTRIȚA

Inapoi la stiri

DIN ARHIVA CENTRULUI CULTURAL MUNCIPAL BISTRIȚA

Reuniunea literară Bistrița(2)

 

În prima parte publicată, privind ”Statutele” acestei societăți am enumerat primele 8 puncte, urmând ca în această continuare să le redau pe următoarele, desigur prezentarea lor făcând-o în forma originală, dată publicității în iunie 1921:

9. Comitetul hotărăște despre recepțiune membrilor noui, tot cu votare secretă, își reservează dreptul a refuza cererile de primire ca membri fără justificare.

10. Drepturile membrilor se înceată:

a) prin moarte.

b) prin demisionare voluntară.

c) dacă nu plătește taxele avute mai mult ca un an.

d) prin excludere.

11. Reuniunea literară se administrează prin:

a) adunarea generală.

b) comitetul.

c) președintele

12. Adunarea generală și ordinară se ține la finele anului.

Adunarea extraordinară se ține după hotărîrea comitetului sau după propunerea cel puțin a 20 (douăzeci) de membri.

13. Adunarea generală este complet în tot cazul.

Hotărârile se vor duce prin simplă majoritate de voturi.

Votare secretă are loc numai la hotărâri speciale și la alegerea comitetului.

14. Adunarea generală:

a) primește raportul anual al președintelui.

b) supraveghează administrarea cassei.

c) alege comitetul.

d) reformă statutele.

e) disolvă reuniunea.

15. Comitetul constă din membrii următori:

1. președinte,

2. vicepreședinte,

3. secretar,

4. cassier,

5. și 8 (opt) asesori

Urmează ca în următoarea intervenție să consemnăm următoarele ( și ultimele ) opt puncte.

Vasile Jimboreanu