"CUNUNA DE PE SOMEŞ" - BISTRIŢA

Inapoi la stiri

Aşezat în centrul unui ţinut vestit prin hărnicia şi talentul oamenilor săi,în mijlocul unei naturi de un farmec şi pitoresc fără egal, oraşul Bistriţa a cunoscut în ultimul deceniu o înflorire deosebită care l-a plasat pe orbita marilor oraşe ale României.

Oameni mândri şi plini de viaţă, care populează din vremi imemorabile aceste locuri, au dat naştere la o cultură românească vie, plină de optimism, cu o varietate, bogăţie şi frumuseţe care impresionează şi care din generaţie în generaţie cu pietate şi responsabilitate specifică întregului nostru neam, au transmis această comoară inestimabilă a poporului român – folclorul.

Ansamblul etalon al folclorului din municipiul Bistriţa şi judeţul Bistriţa-Năsăud ,,Cununa de pe Someş,, a luat fiinţă în anul 1968 pe structura deja existentă a unui ansamblu întemeiat în anul 1952. Abordând o nouă orientare în abordarea repertoriului coregrafic, exploatarea judicioasă a potenţialului folcloric deosebit oferit cu generozitate de judeţul nostru, conducerea Casei Municipale de Cultură de la cea vreme, a asigurat toate condiţiile ca cest ansamblu să fie unul reprezentativ pentru oraş, judeţ şi ţară, lucru confirmat de altfel pe parcursul celor peste 40 de ani de la atestarea documentară sub această denumire a ansamblului.

Numeroasele premii, naţionale, la care se adaugă cele internaţionale dobândite în urma participării la fregventele turnee internaţionale, au consfinţit  valoarea certă a acestui ansamblu de cântece şi dansuri populare româneşti.  

Ansamblul ,,Cununa de pe Someş,, a fost prezent pe numeroase scene ale lumii ca: Italia, Franţa, Grecia, Suedia, Danemarca, Spania, Libia, Ungaria, Portugalia, Germania, Cipru, Iordania ,Olanda, Israel, Mexic, Egipt, fiind răsplătiţi de fiecare dată cu premii şi lăsând impresii deosebite atât publicului spectator cât şi specialiştilor în domeniu.

Sub raport al repertoriului său, trebuie remarcat faptul că pe lângă suitele de dansuri populare, specifice judeţului Bistriţa – Năsăud, ansamblul ,,Cununa de pe Someş,, interpretează în egală măsură, jocuri populare româneşti, din zona Olteniei, Moldovei, Maramureşului, Făgăraşului, Banatului şi altele, dispunând în mod evident şi de o garderobă adecvată şi specifică fiecărei zone în parte.

Conducerea muzicală este asigurată de către pro.Ioan Lazăr,  iar coregrafia de către prof. Teodor Puşcaş.

Director, prof.dr. Dorel Cosma.