DIN ARHIVA CENTRULUI DOCUMENTAR EXPOZIȚIONAL!

Inapoi la stiri

DIN ARHIVA CENTRULUI DOCUMENTAR EXPOZIȚIONAL!

Tipografii bistrițene (1)

Sursa informațională este studiul cu titlul de mai sus, semnat de prof. Mircea Prahase. Primul atelier de imprimerie din orașul Bistrița a fost înființat în jurul anului 1870 și aparținea lui I.E.Fiedtsch. Aici se editează, în anul 1874, calendarul ”Bistritzer Hans-Kalender”, într-un format mic, de buzunar (81*86 cm 1/32).

În jurul anului 1880 această tipografie a trecut în proprietatea lui Theodor Botschar, muncitor tipograf venit la Bistrița în tinerețe, din Austria. Datele despre activitatea acestei tipografii sunt puține. Știm doar că, în anul 1916, își avea sediul pe strada Spitalului nr. 5 și că lucra cu 5 muncitori și 3 mașini de tipar. Aici a fost tipărit săptămânalul ”Bistritzer Zeitung”, care a apărut până la finele anului 1918. Tot aici s-a tipărit ”Bistritzer Hans-Kalender”, devenit, mai târziu ”Bistritzer Kalender”.

Mașinile, materialul și literele proveneau, în mare parte, de la întreprinderea vieneză J. Scholz. 

Maistrul topograf Theodor Botschar, neavând urmaș bărbătesc, a vândut la bătrânețe tipografia, în anul 1920, la 3 muncitori tipografi: Nicolau Ioan, Weiss Friedrich și Duschik Hermann. Începând din acest moment tipografia se va numi ”Minerva”, fiind societate acționară. După câțiva ani de funcționare, devenind nerentabilă din cauza concurenței locale, tipografia a fost vândută și trecută în proprietatea Societății pentru exploatarea pădurilor grănicerești ”Regna”, cu sediul în Bistrița, funcționând cu titlul ”Minerva”, până la naționalizarea din anul 1948. 

Aici s-au tipărit: ziarul săptămânal ”Năzuința”, ”Arhiva someșană” precum și imprimate și cărți diferite. 

VASILE JIMBOREANU