DIN ARHIVA CENTRULUI DOCUMENTAR EXPOZIȚIONAL!

Inapoi la stiri

DIN ARHIVA CENTRULUI DOCUMENTAR EXPOZIȚIONAL!

Tipografii bistrițene (2)

A doua tipografie ce funcționa pe la anul 1880 la Bistrița era cea a lui Karl Orendi. Comenzile se făceau prin intermediul librăriei lui Friedrich Stolzenberg, care desfăcea și plasa mai ales imprimate pentru oficii și autorități, afișe, invitații, necroloage și diverse tipărituri mărunte.

În amintirile lui, maistrul  tipograf Gustav Zikeli afirmă faptul că aici s-a mai tipărit o carte de cântece bisericești (Gesangbuch), iar într-un an și un calendar, puternic criticat de ziarul german local pentru multele și gravele greșeli de redactare.

Tipografia funcționa cu mașini și materiale procurate din țară. Proprietarul, Karl Orendi, fiind un om comod, n-a rezistat concurenței și a vândut tipografia lui Cari Csallner, tipograf de meserie. Aceasta își avea sediul în strada Lemnelor nr.22, funcționând cu 5 muncitori și două mașini de tipar. 

În anul 1895 aici se tipărea ziarul românesc ”Minerva”, cu apariție lunară, al cărui redactor era George Curteanu, directorul băncii ”Bistrițeana”. A mai scos săptămânalul german ”Bistritzer Wochenschrift”, care apare până în anul 1916. Ani de-a rândul tipărește Anuarul Liceului german din Bistrița. Pe bază de contract anual, efectua tipărirea imprimatelor necesare primăriei orașului. 

Utilajele fiind vechi și uzate, în anul 1943 tipografia a fost înzestrată cu litere noi de la turnătoria din Budapesta, precum și cu o mașină tipar tighel automată nouă, marca ”Heidelberg” din depozitul unei filiale germane din Budapesta și s-au separat celelalte utilaje.

Tipografia a funcționat între anii 1894 - 1944 când, cu ocazia evacuării populației de origine germană, a fost transportată din Bistrița undeva în Germania. 

VASILE JIMBOREANU