CĂRȚI ȘI REVISTE PRIMITE LA REDACȚIE

Inapoi la stiri

CĂRȚI ȘI REVISTE PRIMITE LA REDACȚIE

 

Gino Leineweber, Hello Darkness, Ed. Verlag Expeditionen, Hamburg

Cunoscut nu doar în mediu literar german ci în întreaga lume prin proiectele pe care le derulează, Gino Leineweber vine în faţa cititorilor cu un volum ce cuprinde poeme scrise în perioada 2010-2014, care suprind nu doar prin multitudinea de metafore, ci şi prin profesionalismul cu care sunt construite.

Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Hamburg, membru al mai multor asociaţii de profil internaţionale, Gino Leineweber este şi directorul unei cunoscute publicaţii din Germania. Împreună cu scriitorii bistriţeni Dorel Cosma, Menuţ Maximinian şi Zorin Diaconescu a fost prezent, cu această carte, la Institutul Cultural Român din Istanbul.

 

Augustin Ostace, Rătăcitorul timpurilor, Ed. Herald, Bucureşti

          Augustin Ostace este cunoscut în mediul cultural drept un om care prezintă o altfel de abordare a filozofiei. Cartea de faţă rescrie, după cum însuşi autorul spune, o istorie a sufletului rătăcit prin miezul timpurilor.

          Volumul încearcă să răspundă unor întrebări existenţiale la care, se pare că, omenirea nu cunoaşte încă misterul, propunându-ne, într-o poveste ce curge firesc, o întâlnire cu memoria timpului. „A căuta spre clipa trecută şi încremenită în uitare nu mă face să mă aplec supus şi resemnat în faţa unor prometei iluminatori, gestul meu dând seama de o tainică şi profundă dorinţă de regenerare”.

 

Victor Ştir, Pajiştea mânzului de cristal, Ed. Studis, Iaşi

          Cunoscut jurnalist bistriţean, cu o mulţime de cărţi în CV-ul său, Victor Ştir s-a aplecat în ultimii ani nu doar asupra poeziei, ci a abordat şi romanul, câştigând cu acest gen literar mai multe premii.

          Romanul de faţă vine încă o dată să confirme talentul lui Victor Ştir, cel care, prin cărţile sale, prezintă întâmplări din viaţa imediată, văzute prin ochii unui scriitor care le retuşează şi le dă o altfel de viaţă.

 

Trifu Şoşdean, Uzdin, dor şi neuitare, Ed. Tibiscus, Uzdin

          Trăitor în Banatul Sârbesc, la Uzdin, Trifu Şoşdean este nu doar autorul unor cărţi care surprind viaţa trăită de comunitatea de aici, ci şi un cunoscut pictor. Cartea surprinde atât prin desenele creionate de autor, care ele însele sunt imagini ale preocupărilor românilor de aici, cât şi prin povestirile legate de obiceiurile de iarnă, de cele din gospodăria tradiţională şi mai ales despre străbunii care, poate altădată, păstrau cu sfinţenie limba şi portul tradiţional.

          O carte care readuce în actualitate o lume românească ce nu trebuie uitată.

 

Ioan I. Bureacă, Unitatea - întregirea neamului românesc, Ed. Revox, Bistriţa

          Profesorul de istorie bistriţean Ioan I. Bureacă vorbeşte, în paginile cărţii, despre unitatea şi întregirea neamului românesc de acum 100 de ani, lămurindu-ne mai bine asupra dorinţei românilor de a se uni într-un stat în care să fie aceeaşi limbă şi să fie sub acelaşi tricolor. Cititorii vor afla că momentul sacru al întregirii neamului ţi ţării din 1918 era impus de faptul că România veche avea o înfăţişare nefirească atâta timp cât Transilvania lipsea din alcătuirea politică „putea fi asemănată cu două braţe întinsă într-o duioasă aşteptare”.

          O carte pe care merită s-o citiţi acum, în pragul centenarului.

 

Ioan I. Bureacă, Ardealul de Nord, judeţul Năsăud (1940-1945), Ed. Revox

          Profesorul de istorie Ioan I. Bureacă tratează, al peste 80 de ani, evenimentele trăite în cei patru ani de şcoală, în timpul ocupaţiei maghiare din Rodna Ardealului de Nord. „Am înţeles că istoria este un instrument delicat de cultură, o ştiinţă a adevărului, prin evocarea trecutului ca lecţii pentru urmaşi; condiţia esenţială este modul de realizare, de redare a faptelor istorice, de respectare a realităţii, fără ură şi părtinire”, declară Ioan I. Bureacă.

          O carte ce abordează acest subiect al Ardealului de Nord prin ochii unui specialist, dar şi al unui trăitor al acelor vremuri.

 

Mărturii culturale

 

          Ajunsă la numărul IV, revista de cultură „Mărturii culturale”, editată de Aurel Pop la Satu Mare, surprinde prin multitudinea subiectelor abordate, amintind aici doar documentarul despre familia Tămaş, scris de Viorel Câmpan, sau cel despre 13 decembrie 1936, semnat de Claudiu Porumbăcean. Dialogul purtat de Aurel Pop cu Echim Vancea readuce în actualitate gândurile unui poet ce trăieşte în Maramureş, dar care şi-a obţinut de mult certificatul de valoare.

          Nici bistriţenii nu lipsesc din acest număr, fiind prezente ecouri ale Festivalului de Teatru şi Literatură „liviu Rebreanu”, realizat de managerul Palatului Culturii, Dorel Cosma, precum şi poezii semnate de Victoria Fătu Nalaţiu şi un material interesant despre bistriţeanul nostru Dariu Pop, semnat de Icu Crăciun.

Menuţ Maximinian