”SIMPLITATE NOBILĂ ȘI MĂREȚIE CALMĂ” LA GALERIILE ”CONCERTIC”.

Inapoi la stiri

”SIMPLITATE NOBILĂ ȘI MĂREȚIE CALMĂ” LA GALERIILE ”CONCERTIC”.

Galeria CONCENTRIC din Bistrița (Piața Centrală nr. 13) organizează în 
perioada iulie-septembrie expoziția de pictură, desen și acuarelă PAUL 
GHERASIM – IN MEMORIAM ( ”Simplitatea nobilă și măreție calmă”). 
Expoziția este rodul colaborării dintre Galeria CONCENTRIC din Bistrița 
și Galeria ROMANĂ din București. Cele două galerii se află la a doua 
colaborare expozițională. Curatorii acestei expoziții sunt: Oliv Mircea 
și Emil Ene.
Expoziția este organizată la un an de la moartea pictorului și are 
menirea de a marca nouăzezi și doi de ani de la nașterea sa. Gazda 
evenimentului, care va avea loc luni, 31 iulie 2017 ora 18 este Marin 
Ecedi. Expoziția reunește lucrări din colecția Galeriei Romane și a 
diverșilor altor colecționari.
Paul Gherasim a organizat la Bistrița în anul 2002 (14 septembrie) la 
Galeria Arcade 24 expoziția de grup închinată prezentării și dezvelirii 
lucrării lui Vasile Gorduz închinată comemorării lui Ioan Alexandru.
Prin pictura lui Paul Gherasim ne confruntăm cu majestatea și cu 
adâncimea unei mari tradiții de reflexie asupra lumii românești și 
orientale dar și cu opera unui artist autentic, cu o creativitate 
înscrisă într-o filiație trans-subiectivă care este întreaga 
creativitate românească a ultimei jumătăți de veac printr-o discretă 
originalitate. În studiile sale prime la Academia de Arte Frumoase sub 
îndrumarea lui Nicolae Dărăscu și Alexandru Steriadi, Paul Gherasim 
intuiește un posibil răspuns la întrebările sale legate de Esența 
Adevarului și de Frumusețea Memoriei Creatoare. Paul Gherasim devine un 
”receptacol de har” în care își găsește locul poezia ( Ioan Alexandru, 
Radu Petrescu și Daniel Turcea – îi sunt apropiați), muzica (Mihai 
Constantinescu îi este rudă apropiată) si pictura ( Horea Bernea, Ioan 
Nicodim, Vasile Varga, Aurel Cojan, Ervant Nicogosian, Horea Paștina, 
Constantin Flondor, Mihai Sârbulescu îi sunt prieteni și afini)
Cu cei din ordinul picturii întemeiază în 1985 grupul PROLOG și 
organizează zeci de expoziții. Strădania lui este singulară. 
Originalitatea vine din discreția cu care pictorul caută esența genuină 
a omenescului. Paul Gherasim face sa se ”trezească” în pictura 
românească acea originară sensibilitate al cărei efect asupra privirii – 
acela de transfigurare – este ”crucea” dintre vizibil a pictorului și 
invizibil. Inspirația sofianică a pictorului este în același timp 
tradițională și avangardistă. Paul Gherasim redefinește prin pictura sa 
eterna și dificila problemă a raportului dintre Vechi și Nou. El face 
legatura dintre pictura de astăzi și tradiția spirituală pe care o aduce 
în discuție scoțând-o la iveală.