“APPASSIONATA” ÎN TURNEU LA OHRID, MACEDONIA

Inapoi la stiri

“APPASSIONATA” ÎN TURNEU LA OHRID, MACEDONIA

   Ohrid, un orăşel macedonean, pe malul lacului cu acelaşi nume, de nici 40000 de locuitori are valenţele unui centru cultural turistic de invidiat. Este adevărat că este favorizat de relief, de natură şi de istorie, dar este manifest aici şi cu spirit profesionist în punerea în valoare a acestor factori în scop turistic, pe de-o parte pentru a asigura venituri din aceste activităţi, pe de alta, prin a promova imaginea pe plan extern. Deocamdată preponderent ţările din jur sunt prezente pe aici. Dar  într-o perspectivă apropiată, împreună cu Muntenegru şi Croaţia, Macedonia va constitui o viitoare perlă a turismului european. Se pare că Europa pregăteşte aceasta finanţând modernizarea infrastructurii rutiere prin construcţia de autostrăzi. Paradoxul e că Macedonia şi Muntenegru nu aparţin comunităţii europene, dar lucrează cu moneda europeană şi la cele mai mici dughene comerciale.

            Pe aici, pe la Ohrid am revenit de curând, noi, membrii corului Appassionata al Palatului Culturii Bistriţa care ne-am bucurat de oportunitatea onorării invitaţiei oficiale la a X-a ediţie a Festivalului de cor şi dans „Valurile Ohridului” între 9-13 august a.c. Am avut pregătite pentru festival două secvenţe repertoriale: una de prelucrări folclorice prezentată la scena în aer liber a festivalului pe faleza oraşului şi o a doua, de piese corale religioase, pentru a fi susţinută la bisericile reprezentative din oraş. (Acest mic orăşel are câte o biserică pentru fiecare zi a anului. Nu toate sunt monumentale, existând şi mici bisericuţe în care nu încap mai mult de 3-4 persoane).

Am încercat şi am reuşit prin acest turneu să ne reprezentăm ţara sub drapelul nostru tricolor într-un festival internaţional care-şi propune promovarea specificităţilor culturale naţionale, printr-o selecţie repertorială corală semnificativă de prelucrări folclorice într-o ţinută de ie românească. O surpriză plăcută pentru noi a constituit-o întâlnirea în festival a unei alte formaţii artistice din judeţul nostru – ansamblul folcloric „Izvorul Someşului” din comuna Şanţ. Ne-am susţinut reciproc evoluţia pe scena festivalului alături de celelalte formaţii participante din Macedonia, Serbia, Croaţia, Polonia, Bulgaria ş.a. 

            Diplomele de participare au fost oferite tuturor formaţiilor în încheierea festivalului în cadrul unei festivităţi de închidere entuziaste şi antrenante din seara zilei de 12 august 2018. Apoi, cu o oarecare nostalgie inexplicabilă, ne-am întors spre casă pe acelaşi drum cu localităţi care se numesc ca şi cele de pe la noi. Iată câteva exemple: Peştani, Elşani, Izvor, Colibari, Reciani, Colari, Straja, Gostinari, Radişani. Acestea sunt situate între Ohrid şi Skopje, dar mai sunt atâtea ... şi prin ele câte câţiva aromâni sau vlahi.

            Se cuvin sincere mulţumiri colegilor din corul Appassionata în frunte cu dirijorul Francisc Mureşan pentru mobilizarea la această acţiune culturală şi nu în ultimul rând lui Dorel Cosma directorul Palatului Culturii şi celorlalte persoane care au facilitat un act artistic în plus pentru Bistriţa culturală.

                   Mircea Chira

     Preşedinte Corul Appassionata