PR. VASILE BENI: BOTEZUL POCĂINȚEI ÎNTRU IERTAREA PĂCATELOR

Inapoi la stiri

PR. VASILE BENI: BOTEZUL POCĂINȚEI ÎNTRU IERTAREA PĂCATELOR

Textul evangheliei la duminica dinaintea Botezului Domnului:,,Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum este scris de proroci: «Iată, Eu trimit pe îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va pregăti calea Ta. Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui». loan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. Şi ieşeau la el tot ţinutul Iudeei şi toţi cei din Ierusalim şi se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. Iar loan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului şi mânca lăcuste şi miere sălbatică. Şi propovăduia, zicând: Vine în urma mea Cel ce este mai puternic decât mine, Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg cureaua încălţămintelor. Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă va boteza cu Duh Sfânt (Ev. Marcu 1, 1-8).

Dragii noștri credincioși!

Ne aflăm între două sărbători mari, sărbătoarea Crăciunului și sărbătoarea Bobotezei.Iar la cumpăna dintre ele a fost o întreită sărbătoare,sărbătoarea Tăierii Împrejur a Mântuitorului,sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare și sărbătoarea Anului Nou(îps Andrei-,,Drept învățând cuvântul adevărului Tău,Reîntregirea ,Alba iulia 2009,pag19).Iar textul acestei evanghelii este luat din evanghelia   sfântului  apostol și evanghelist  Marcu din primul capitol și în care ni se descrie cum Ioan boteza la râul Iordan propovăduind  botezul pocăinței întru iertarea păcatelor.          

1.Ce este Botezul și de câte feluri este.Dacă sfintele Taine sunt lucrări văzute prin care în chip nevăzut se revarsă harul lui Dumnezeu-prin Botez ,care este lucrarea văzută a întreitei cufundări în apă și chemarea sfintei Treimi,credinciosului i se împărtășeșete harul care șterge păcatul strămoșesc,precum și celelalte păcate și îl face pe cel ce îl primește membru al bisericii.Sfântul Ioan teologul zice că sf. Scriptură cunoaște trei feluri de nașteri:cea trupească ,cea din Botez și cea din Înviere.Fără nașterea prin Botez nu e cu putință nașterea prin Înviere.    

2.Ce este pocăința.Părere de rău,odată cu făgăduința de îndreptare,pentru greșelile și păcatele săvârșite.Atât Ioan botezătorul ,cât și Domnul Hristos își încep activitatea chemând la pocăință:,,pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor(Mt.3,2).Dar mai este o altă pocăință pentru păcatele săvârșite în urmă și ca o pregătire pentru primirea Tainei Sfintei Împărtășanii.Cei care în vârstă fiind,veneau să se boteze de către sf.Ioan Botezătorul,sau de către apostoli își mărturiseau păcatele făcute înainte căindu-se de ele și regretându-le.Ei au înțeles astfel că păcatele  au pricinuit moartea pe cruce a lui Hristos-Fiul lui Dumnezeu și că prin Sângele Lui,El le-a șters și le-a spălat,luând asupra Sa osânda noastră.Ce presupune pocăința?-cel puțin câteva lucruri importante :      

a.Metanoia-care înseamnă schimbarea minții-care te ajută să vezi acel rău din mintea ta,care te-a făcut să acționezi greșit     

    b.Inima schimbată- o inimă curată,,fericiți cei curați cu inima că aceia vor vedea pe Dumnezeu”   

        c.Iar acestea două ne duc la vedera lui Dumnezeu,ne îndreaptă spre Dumnezeu     

       Pocăința este cu adevărat ,,revoluția unui om”-care duce la schimbarea minții,a inimii și la cunoașterea lui Dumnezeu         

3.Iertarea păcatelor.Cât timp Mântuitorul  a petrecut pe acest pământ-El însuși ierta păcatele,celor în sufletul cărora observa căință și lacrimi ,sau care le mărturiseau.Așa, Petru mărturisește că este păcătos,tâlharul de pe cruce își mărturisește faptele nelegiuite și se căiește apoi rugându-se de iertare și de pomenire întru Împărăția Sa,iar Domnul îi răspunde astăzi vei fi cu mine in rai.Domnul Hristos poruncise ucenicilor Săi,de la început să propovăduiască pocăința,dar de iertarea păcatelor nu le vorbește decât după Înviere și după Înălțare,spunându –Le să propovăduiască în numele Său pocăința spre iertarea păcatelor la toate neamurile.     

  În concluzie am putea spune că relatarea acestei evanghelii printre multele învățături care s-ar putea desprinde ar fi și acesta că fiecare dintre noi suntem chemați la o continuă schimbare și înnoire sufletească în toate zilele vieții noastre .Amin!

                                                                                                                Pr. Vasile Beni