AUREL RĂU - BIBLIOGRAFIE ȘI POEZII

Inapoi la stiri

 AUREL RĂU - BIBLIOGRAFIE ȘI POEZII

AUREL RĂU

(n.1931, Josenii Bârgăului, jud. Bistrita-Năsăud)

Aurel Rău este  un cunoscut poet,prozator , eseist, traducător, mulți ani la rând redactorul-șef al revistei ,,Steaua”, din Cluj–Napoca, numită anterior ,,Almanahul Litera.”

Traseul activității sale poetice , debut în 1953, cu volumul ,,Mesteacănul”,

până la volumul ,,Tesoros” ,2005, oferă imagini poetice remarcabile care i-au

adus ,,Premiul Academiei pentru poezie”,,Premiul USR pentru traduceri”,

,,Premiul Omnia” al Filialei USR, Cluj-Napoca.

Poezia sa se situează între elementul livresc și notația frustă, așezarea

metaforei în cele mai insolite contexte prozaice, generatoare de tensiune.

Gh. Grichurcu remarca în poezia lui Aurel Rău ,,un soi de regizată simplitate a

versului eliberat de metafora ornantă”.

Poetul transcrie în stilul său intelectualist și estet ,emoțiile înrâlnirii și cu

peisajele culturale ale călătoriilor sale, încercarea de a surprinde culoarea

 specifică, după cum se vede și din aceste versuri, scrise cu ocazia participării la

 ,,Zilele  revistei Cronograf” din Satu Mare, 2019, transcrise in italiană.

 

 

AUREL RĂU

 

CU ADY ENDRE

Lui Tudorel Urian

Din Satu Mare

Merg la casa lui Ady Endre,

Un plan mai vechi, împlinit acum.

Decorul lui

m-a luat în primire.

Când și decid

Să mă mut, să le aparțin,

În poeziile lui,traduceri.

Care merg pe un ,,cal sălbatic”,

Spre ,,Apusul palid”,

Să se comunice în Paris,

Ori să compună

În Oradea ,,Soarele roșu”.

Cu exclamarea:

,,Din mine și din lume

Să mă desprind și să cad în nesfârșire”.

Dar, dintr-odată

Sub ,,grinzile îngălbenite”

În odaia unde s-a născut

Și unde ,,plânge pe scocuri

Zăpada topită!”

Ci a străbate aleea spre casa nouă

Unde așteaptă pe un perete

O pictură,

Cu o femeie, portretul mamei.

,,Păru-i negru” ce scapără scântei”

,,Ochi-i verzi precum nuca,arzând în flăcări”

,,Șoldul în mers ce se legăna”/

Ca să-l,, creeze”

Și-apoi vine iadul!”.

N-am alt punct de reper decât

Râul Eriu,

,,un șanț” cu apă și păpuriș”,

căruia ,,Crasna, Someș,

Tisa și Dunărea

,,Îi poartă spuma până în Ocean”.

Trec prin fața bisericii

Unde un copil a adus în zi de Crăciun

Să vadă,, ce fericiți sunt păstorii

Și ochii celor trei magi”.

Ieșind în câmp,oprim mașina,

Rup repede un porumb copt,

Cu grăunțe ca  litere,

Din volumul,, Sânge și aur”.

Și reluăm drumul tăcuți,

Prin legenda lui.

 

CON ADY ENDRE

(Cu Ady Endre)

A Tudorel Urian

 

Da Satu Mare

Sto andando a casa di Ady Endre,

un piano più vecchio, ora realizzato.

Il suo arredamento

mi ha accolto. Quando decido

muovermi , appartenere a loro,

nelle sue poesie, traduzioni.

Chi vano su un "cavallo selvaggio",

Verso-,, Il pallido Occidente,”

comunicarsi da Parigi,

o si  componano

in Ordrea "Il sole rosso".

Con l'esclamazione:

Da parte mia e del mondo

staccarmi stesso e all'infinito".

Ma, all'improvviso

sotto le travi ingiallite "

nella stanza in cui è nato

e dove piange sui punteggi

la neve sciolta!"

Ma attraversò il vialetto fino alla nuova casa

dove aspetta su’ un muro

un dipinto,

con un dipinto,

con le donne,il ritratto della madre.

" Nero capello" che scintilla via,

"Ochhi - verde come la noce", che bruciando

"in fiamme",

"L'altalena in passo" che ,,oscilla"-

Per,, crearlo”.

"Allora verrà l'inferno!"

Non ho altri punti di riferimento

che il fiume Eriu,

"Un fossato" con ,,acqua e pulcini”

a cui, "Crasna, Someș,

Tisa e il Danubio”

"Gli porta la schiuma nell'Oceano."

Vado attraverso la parte anteriore della chiesa

dove un bambino viene portato nel giorno di Natale

per vedere"quanto sono felici i pastori!"

E gli occhi dei tre maghi".

Uscendo nel campo, fermiamo la macchina,

rompo rapidamente un granturco maturo,

con grani come le  lettere,

dal volume "Sangue d'oro"

E riprendiamo la strada tranquilla,

della sua leggenda.

 

 

HRONIC

Urc în trenul

cetății Ardud,

cu greu.

 

Turn înalt

cum Maramureșul

pe harta țării.

 

Jos bustul

de bronz.

 

Iar eu în turn

citind versuri

asediat de cer.

 

Turn de dragoste

pentru o țară,

ci nu de fildeș.

 

 

Hronico

(Hronic)

 

Salendo nel  torre

nella Cittadella  di Ardud,

Torre alto

come Maramures

sulla mappa del paese.

 

Giù il busto

Draghi voivode

di bronzo.

 

 

E io nella torre

leggendo versi

assediato dal cielo.

 

Torre dell'amore,

per un paese,

ma non avorio.

 

 

Aurel,  Rău ,Versuri, în ,,Cronograf”, Revistă de cultură și atitudine, nr. 4(16), decembrie, 2019, Satu Mare.

Traducere în limba italiană și prezentare  de  prof. Livia Mărcan