REVISTĂ SUB EGIDA UZPR

Inapoi la stiri

REVISTĂ SUB EGIDA UZPR

Dragi prieteni,
Mare mi-a fost bucuria, acum în perioada restrictiilor, sӑ primesc prin poşta revista „Conexiuni Literare", revistӑ de literaturӑ editatӑ de Palatul Culturii Bistriţa, România.

Revista apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu şi a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.

Rӑsfoind-o am retrӑit momentele de neuitat petrecute la Bistriţa în noiembrie 2019 cu ocazia Festivalului Internaţional de Literaturӑ şi Teatru „Liviu Rebreanu“, un eveniment care mӑ surprinde plӑcut cu fiecare invitaţie.

Mӑ simt onoratӑ sa va împӑrtӑşesc bucuria de a lua parte adesea la evenimentele literare din Bistrita, evenimente devenite între timp tradiţie. Mӑ bucur sӑ fiu parte a mӑnuchiului format din nume importante ale literaturii nu numai din Romania ci şi de pe alte meridiane (Franţa, Turcia, Israel, Bulgaria, Italia, Uruguai etc.).

Nu mai este o surpriza sӑ constat cӑ, fiecare prezenţӑ la Bistriţa, mӑ determinӑ sӑ cred cӑ mӑ aflu într-un loc, în care gazdele, în frunte cu Prof. Dr. Dorel Cozma se aflӑ într-o permanentӑ competiţie cu ele însasi. Motivul este punctul de pornire, al cӑrui secret şi înӑlţime le cunosc doar cei de la Palatul Culturii Bistriţa!!

Ioana Heidel