POEM RECITAT ÎN CADRUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE POEZIE ONLINE - GHEORGHE MIZGAN, BISTRIȚA

Inapoi la stiri

POEM RECITAT ÎN CADRUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE POEZIE ONLINE - GHEORGHE MIZGAN, BISTRIȚA

Din cartea INSOMNII MARGINALE, autor: Gheorghe Mizgan,

două poeme (RO-Eng). Versiunea în eng. – prof. Zorin Diaconescu.

 

 

Mascat de umbre

 

O priveam cu nesaț.

Eu vânătorul, ea căprioara!?

Și-n loc de pușcă aveam ochi

cât să adune tot prezentu-n

containere de-amintiri.

Mascat de umbrele lampadarului,

o priveam...

În păru-i castaniu se oglindeau stele.

Pe chipu-i captiv,

între zăbrele de lumină,

un licăr.

Pe umeda dâră se prelingeau

picuri de tristețe. Adunate-n potir.

O priveam prin ochii mei uscați

de-atâta neclipire. Statuie stradală.

Deodată, ca-ntr-o fugară presimțire,

și-a întors chipul cu-n zâmbet pal.

Fulgurantă privire!

S-au spart vitrinele ochilor mei!

Priveam în jos la molozul adunat. La picioare.

Și-atunci, eu, vânătorul, m-am trezit vânat...

M-am înscris în fluxul pietonal, al trotuarului,

lăsând-o în urmă odată cu trecutul.

Stelele-și cerneau clipele-n

nanoparticule de speranță.

 

(3 aprilie 2019)

 

 

Masked With Shadows

 

I looked at her with a bent.

I, the hunter, she the deer !?

And instead of the rifle I had eyes

enough to gather all present in

memory containers.

Masked by the shadows of the chandelier,

I looked at her ...

In her chestnut tree were the stars mirrored.

On the face

of it,between the lattices

a luster flashed.

were pouring on the damp river

Shots of sadness. Gather in the cup.

I watched it through my eyes so dry

that it was so bland. Street statue.

Suddenly, like a fleeting feeling,

she turned her face with a pale smile.

Glittering look!

The windows of my eyes were broken!

I was looking down at the rubble. At the feet.

And then, I, the hunter, woke up hunting ...

I joined the pedestrian flow of the sidewalk,

leaving it behind with the past.

The stars sifted their moments in

nanoparticles of hope.

 

(April 3, 2019)