POEM RECITAT ÎN CADRUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE POEZIE ONLINE - VASILE BENI, BISTRIȚA

Inapoi la stiri

POEM RECITAT ÎN CADRUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE POEZIE ONLINE - VASILE BENI, BISTRIȚA

VASILE BENI, BISTRIȚA

 

Dor de Sângeorzul-Nou                                                          

(Am fost preot în Sângeorzul Nou 15 ani )

 

Nu ştiu de ce, dar totuşi sunt                                                                                     

Cuprins de nostalgie,                                                                                       

Când amintiri mă năpădesc                                                                              

Privind spre satul drag, Sângeorzul de Câmpie.

 

Multe  locuri sunt frumoase                                                                             

Dacă privim în lume pe acest pământ,                                                            

Dar cred că unul dintre ele                                                                               

Rămâne locul cel mai drag şi sfânt.

 

În zori de zi, în fiecare dimineaţă                                                                     

Când soarele răsare de la Burici,                                                                    

Un bulgăre de aur ne trezeşte                                                                            

Privim spre el şi parcă zicem:,,Doamne miluieşte!”

 

Privesc spre toţi şi parcă-i văd ş-acum                                                           

La ceas de seară uneori târzie,                                                                  

Cum în ajun de sărbători sau de Duminici                                                

Cu traista de prescuri se pregăteau de Liturghie.

 

Sângeorzul Nou, un sat cu oameni de omenie!                                       

Îmi este drag şi-mi este dor,                                                                     

Cu amintiri frumoase sau poate mai puţin plăcute                                   

Şi totuşi .........de Sângeorz îmi este dor!

 

I miss Sângeorzul-Nou

Traducere, Zorin Diaconescu

 

(I was a priest in Sângeorzul Nou for 15 years)

I don't know why, but I'm still full of nostalgia, When memories haunt me Looking towards the dear village, Sângeorzul de Câmpie.

 

 

Many places are beautiful If we look at the world on this earth, But I think one of them Remains the dearest and holiest place.

 

 

At dawn, every morning When the sun rises from the Navels, A lump of gold wakes us

We look at him and we seem to say: "God have mercy!"

 

 

I look at everyone and I seem to see them even now. At the evening hour, sometimes late, How on the eve of holidays or Sundays With the bag of wafers they were preparing for the Mass.