POEM RECITAT ÎN CADRUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE POEZIE ONLINE - VICTORIA FĂTU NALAȚIU, BISTRIȚA

Inapoi la stiri

POEM RECITAT ÎN CADRUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE POEZIE ONLINE - VICTORIA FĂTU NALAȚIU, BISTRIȚA

Victoria Fătu Nalațiu – Bistrița

Omagiu

                               (Mihai  Eminescu)

 

În catedrală

Cresc visele românilor nețărmurite.

Nețărmurirea

Deschide mintea pe drumul stelelor.

Drumul stelelor

Dezvelește cristalele ascunse-n Multivers.

Multiversul

Cere un al treilea ochi, înaripat.

Înaripatul

Deține puterile din izvorul cunoașterii.

 Izvorul cunoașterii

Are dorința călătoriei printre Universuri.

Printre Universuri

Cu puterile divine se preumblă chemații.

 

Tribute

               (Mihai  Eminescu)

Traducere, Zorin Diaconescu

In the cathedral

The unchained dreams emerge.

 

The .Limitlessness

Open your mind on the star ways.

The star ways

Unravel the crystals hidden in the Multiverse.

The Multiverse

Asks for a third eye, a winged one.

The winged one

Holds the powers from the source of knowledge.

The source of knowledg

Has the desire to travel through the Universes.

Among the Universes

Those Called wander with divine powers .