TAINELE CURCUBEULUI

Inapoi la stiri

TAINELE CURCUBEULUI

 

 

”Tainele curcubeului” este cartea scrisă de Victoria Fătu- Nalațiu și publicată la Editura Nosa Nostra din Bistrița, în 2019. Dincolo de culorile curcubeului, autoarea întrezărește alte taine, pe care le descifrează în cheie proprie. Este vorba despre un volum- omagiu, închinat poeților ( șapte la număr ), de care Victoria Fătu Nalațiu cu greu s-a putut desprinde, după cum precizează în ”Cuvânt către cititori”. Cei șapte poeți sunt Dante Alighieri, William Blake, Johann Wolfgang von Goethe, Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Odysseas Elytis și Nichita Stănescu. După cum se observă, adevărate vârfuri ale literaturii lumii. Cu siguranță, înrâurirea lor asupra artistei a fost atât de mare, încât a generat o carte închinată reprezentanților poeziei. Poate doar un manual de literatură universală îi cuprinde împreună, pe lângă alte manifestări culturale întâmplate de-a lungul istoriei literare.

Victoria Fătu Nalațiu îi alocă fiecărui poet preferat un timp anume, concretizat în imagini, poezie, citate, învățături. E un mod original de alcătuire a unei cărți – operă de artă, cu picturi color, dintre care cea de pe coperta întâi este reprezentativă și însumează mesajul cărții: ”The Ancient of Days”, de William Blake.

Ediția se bucură și de traducerea textelor în limba engleză, de Gabriela Rusu, și în limba franceză, de Marilena Lică- Mașala. Un comentariu al artistului francez Philippe Barbier face lumină în universul de creație al Victoriei Fătu- Nalațiu: ”Am apreciat în mod deosebit poezia Victoriei Fătu- Nalațiu. (... ) Titlul este deja un poem. Victoria scrie așa cum pictează, cuvintele devin imagine, ele hrănesc spiritul și sufletul.”

În acest sens, credem că ”Tainele” Victoriei Fătu- Nalațiu  sunt forme ale artei. Cu cât ne apropiem, cu atât Fata- Morgana se depărtează, pentru că tainele rămân taine.

 

ELENA M. CÎMPAN