CONCURSUL NAŢIONAL DE POEZIE „PANAIT CERNA" EDIŢIA A XLVI-A, TULCEA, 2020

Inapoi la stiri

CONCURSUL NAŢIONAL DE POEZIE „PANAIT CERNA

în ideea continuării tradiţiei de preţuire a poetului tulcean pe meleagurile sale natale, Consiliul Judeţean Tulcea prin Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea, organizează şi anul acesta Concursul Naţional de Poezie ”Panait Cerna”, ediţia a XLVI-a. Concursul îşi propune să stimuleze creaţia literară a tuturor celor care nu au debutat editorial (nu au poezii proprii publicate în volum individual), în condiţii de deplină libertate de creaţie.

Caracterul naţional al concursului este înţeles prin faptul că poemele înscrise în concurs vor fi redactate în limba română, în generalitatea sa, respectarea regulilor de gramatică fiind de la sine înţeleasă.

Deplina libertate de creaţie este înţeleasă în sensul de libertate a temei, stilului şi formei atâta vreme cât creaţia poetică în sine nu are caracter obscen-mizerabilist, ci explorează, în spiritul respectului faţă de condiţia fiinţei umane, un câmp ideatic, emoţional şi estetic la alegerea autorului.

întrucât actul poetic reclamă de la sine o minimă cerinţă de maturitate emoţională, intelectuală şi culturală, considerăm că este decentă stipularea unui prag minim de vârstă a participanţilor şi în acest sens luăm ca referinţă vârsta de 16 ani.

Fiecare autor va trimite un număr de minimum 5 până la 10 poezii, (maximum 10 pagini), tehnoredactate la un rând, scrise cu Times New Roman, caracter de 12, pe format A4.

Vor fi descalificate din start participările autorilor care au publicat în volum creaţii proprii, precum şi lucrările scrise tară diacritice, dar şi cele ale căror autori nu pot fi identificaţi, din motive independente de voinţa organizatorului.

Lucrările pot fi trimise atât în format fizic, cât şi în format electronic.

Pentru doritorii care optează pentru trimiterea în format fizic, poeziile  se    trimit  în    plic

închis, în trei exemplare, fiecare filă cu poezii purtând ca semn de identificare un motto. în acelaşi plic vor fi introduse într-un plic mai mic, sigilat, marcat cu acelaşi motto, datele de identificare ale autorului. Rugăm respectarea aceloraşi cerinţe de tehnoredactare, iar datele personale, marcate cu motto-ul de identificare, vor cuprinde obligatoriu: numele complet al autorului, adresa completă, studiile în curs sau absolvite, data şi locul naşterii, număr de telefon şi adresa de e-mail.

Lucrările vor fi expediate pe adresa Centrului Cultural „Jean Bart”  Tulcea, str.Progresului, nr. 34, 820029, sau vor fi depuse la secretariatul instituţiei.

Pentru participanţii care optează pentru expedierea lucrărilor în format electronic, rugăm respectarea aceloraşi cerinţe privind tehnoredactarea poemelor şi conţinutul datelor personale. Sistemul motto rămâne în vigoare, urmând a fi întocmite două documente word, unul conţinând poemele, altul conţinând datele personale, ambele marcate cu acelaşi motto. Cele două documente vor fi expediate împreună pe adresa de e-mail poeziepanaitcerna@amail.com , cu rugămintea de a folosi această adresă de e-mail exclusiv pentru trimiterea lucrărilor. Fiecare participant va trimite poemele în mod individual.

Indiferent de modalitatea aleasă, data limită pentru primirea lucrărilor este 19 noiembrie a.c., jurizarea urmând a avea loc în perioada 21-23 noiembrie a.c., urmând ca pe 24 noiembrie a.c. să se facă publice rezultatele jurizării, în mass-media dar şi pe site-ul vvww.teatru 1 ieanbart.ro.

Pentru cursivitatea organizării, rugăm participanţii să opteze doar pentru una din cele două modalităţi de participare, cu menţiunea că, din acelaşi considerent, organizatorul încurajează participarea în format electronic.

Juriul, format din scriitori, critici literari şi reprezentanţi ai organizatorilor, va acorda următoarele premii, în sume brute, impozabile:

-Premiul „Panait Cerna”, în valoare de 1000 lei,

-Premiul „Ars Poetica”, în valoare de 700 lei, -dedicat îndeosebi creaţiilor remarcabile prin valenţele estetice în ceea ce priveşte criteriile de stil, formă cât şi fond de idei,

-       Premiul „Euterpe”, în valoare de 700 lei, -dedicat îndeosebi creaţiilor remarcabile pentru fondul lor liric,

- Premiul „Aegyssus”, în valoare de 500 de lei - dedicat îndeosebi participanţilor tulceni, dar şi creaţiilor care se încadrează tematic în fondul de discurs specific patrimoniului natural, istoric şi cultural al Judeţului Tulcea,

Menţiune I, în valoare de 400 lei, Menţiune II, în valoare de 300 lei.

De asemenea, se pot acorda premiile speciale ale unor reviste de cultură constând în publicarea textelor în paginile acestora, iar lucrările premiate vor fi reflectate în revista „Nord- Dobrogea Cultural”, a Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea. în condiţiile în care există disponibilitatea unor sponsori sau a altor instituţii de cultură interesate, juriul poate acorda premiile acestora, cu precizarea provenienţei şi destinaţiei sumelor respective şi cu respectarea condiţiilor de popularizare.

Considerând fondul general al creaţiilor înscrise în concurs, în mod excepţional, juriul, în limita fondurilor existente, poate decide acordarea de noi distincţii în cadrul concursului, precum şi redistribuirea premiilor, în ideea promovării unei poezii de calitate şi descoperirii de noi talente.

Laureaţii vor primi prin poştă diploma şi prin virament valoarea premiului obţinut. Cheltuielile de transport, masă şi cazare pentru membrii juriului vor fi suportate de organizatori.

Câştigătorul premiului „Panait Cerna” nu mai poate participa în concurs, iar laureaţii celorlalte distincţii, pot fi admişi în concurs după o perioadă de doi ani de la câştigarea oricărui alt premiu oferit în cadrul concursului.

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi efectueze operaţiuni specifice către bugetul statului privitor la impozitele datorate de către câştigători, conform prevederilor Legii 571/2003 cu modificările ulterioare, privind Codul fiscal şi legislaţia aferentă, cu menţiunea că orice altă obligaţie privind responsabilităţile cetăţeneşti de natură fiscală cade în sarcina participanţilor.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon al CCJB Tulcea 0240 519 329, sau 0741/049370,   referent Bogdan Pascal, ori pe adresa de

e-mail centrulculturaltulcea@yahoo.com 

 

Manager CCJB Tulcea                                                           Coordonator   proiect

Ionuţ Paul Ştefan                                                                   Bogdan  Pascal