LA MĂRIŞELU, CU POEZIA

Inapoi la stiri

LA MĂRIŞELU, CU POEZIA

Părintele Aurelian Poptean ne-a purtat „ pe aripa gândului spre cer”, într-o acţiune care a avut în centru lansarea volumului „Poeme religioase”.
La Mărişelu au fost prezenţi în sala festivă a şcolii mulţime de dascăli şi elevi care au ascultat cu plăcere cuvintele invitaţilor Elena M. Cîmpan-preşedinta Societăţii “Conexiuni”, scriitorul Menuţ Maximinian, preoţii Lucian Blaga şi Emanuel Vidican, prof. Ioan Tuns şi directorul şcolii, George Ignat. Poetul-preot este cel care ne plimbă prin Grădinile Domnului. Toate vin şi pleacă singure; aşa cade zăpada, aşa creşte iarba! Poetul ni le aduce pe acestea, şi încă multe altele, cu o lectică de cuvinte alese şi potrivite. Poeţii Lumii, din toată vremea creştină, au trecut, fie şi o singură dată în viaţa lor, dincolo de întrebări şi răspunsuri, au avut o stare mistică şi au adus Domnului prinos liric, au fost fraţi ai lui David, Regele şi Psalmistul! Domnul caută la suferinţa oamenilor şi le dăruie acestora cântări meşteşugite şi pline de alinare, adică peripeţiile Poetului prin Locurile Sfinte. Maica izbăvirii este zugrăvită în cele mai frumoase cuvinte de către poet, versurile putând sta la baza unor pricesne ce pot răsuna în glasul dulce al credincioşilor de la Mărişelu şi nu numai. Pastelurile sunt plămădite în atelierul de creaţie al poetului cu dragoste pentru glia străbună. Poetul pătrunde în tainele rugăciunii, având şansa de a cunoaşte sufletul preotului: „ În faţa Golgotei din Altar, / Stai plin de umilinţă / Şi lacrimi deseori te cearcă, / Trăind jertfa cea sfântă. / Ce mare dar a dat Hristos, / Unei făpturi de lut însufleţit / Prin el nevrednic, păcătos / Domnul se naşte şi e răstihnit. / Cât de sublim şi-nălţător, / Dumnezeiesc, o apă vie / Devine chipul cel de lut / În Sfânta şi curata Liturghie. / O cât de mare e răspunsul, / A celui ce s-a-nvrednicit, / Prin harul sfânt să Îl coboare / Din cerul sfânt pe Domnul răstihnit. / Ai mare grijă-n viaţa ta, / De-această aleasă vistierie / Dar mai ales de cum slujeşti, / Dumnezeiasca Liturghie”. Cât de emoţionante sunt aceste versuri. Şi dacă ar fi scris doar această poezie, părintele ar merita toate felicitările. Dar ei i se mai adaugă acatiste de o mare frumuseţe, apoi poezii dedicate tuturor momentelor importante ale anului bisericesc, cuvinte din cuvinte care dau naştere unor versuri ce vor rămâne peste timp ca o flacără a poetului.

EDUARD CĂLINESCU