NU MIRACOL, CI UN EVENIMENT LITERAR EXEMPLAR

Inapoi la stiri

NU MIRACOL, CI UN EVENIMENT LITERAR EXEMPLAR

   Cu câţiva ani în urmă, când am participat la Constanţa la una dintre ediţiile  periplului pe care revista de spiritualitate  şi de cultură românească  “Lumină Lină- Gracious Light” de la New York îl face în spaţiul  literaturii noastre naţionale, am fost impresionată  de firescul dialogului între  scriitori pe care iniţiatorii acestui  proiect, redactorii revistei Th. Damian şi Mihaela Albu, îl organizează  şi îl susţin pe   mereu alte meridiane ale limbii române. Am înţeles atunci că  nu numai revista aceasta,  cu adevărat reprezentativă pentru spiritualitatea diasporei, are de câştigat, dacă este bine prezentată în ţară, ci şi scriitorii locali au şansa de a se face cunoscuţi peste hotare. Eu nu cunosc nicio altă publicaţie a culturii noastre naţionale, care să se antreneze într-un asemenea proiect menit să întărească unitatea de conştiinţă a  românităţii, pe indiferent ce meridian s-ar manifesta ea. Tocmai de aceea evenimentul anual intitulat Zilele “Lumină Lină”poate fi apreciat ca  exemplar din mai multe puncte de vedere.

    În anul 2011 scriitorii diasporei şi cei din ţară şi-au dat întâlnire la Sibiu, apoi la Rm. Vâlcea, anul trecut la Reşiţa şi acum, în  martie 2014,  la Bistriţa, cu o prelungire devenită tradiţională la Gura Râului, din vecinătatea Sibiului. Am găsit la această poartă de nord-est a Transilvaniei , care este Bistriţa, o zonă grănicerească încărcată de  amintiri literare, fremătând de elanuri poetice ale unui cenaclu ce aparţine Societăţii “Conexiuni”dornic să se afirme nu numai în ţară ci şi peste graniţe, după cum dovedeşte preşedinta Elena Cîmpan, mereu gata de acţiune, deschisă iniţiativelor. Stegarul manifestării, directorul Centrului Cultural Municipal Bistriţa, Dorel Cosma, a fost  impecabil ca organizator al  unui eveniment  internaţional ca acesta, a cărui replică peste Ocean, la New York, devine de pe acum o promisiune realistă. Nimic mai onorant decât cuvântul de salut al primarului Ovidiu  Teodor Creţu, care în moderna Sală de consiliu a Primăriei,  străjuită de  impresionantul Turn al Bisericii Evanghelice,  a salutat oaspeţii, cu încredinţarea că lor li se datorează cel mai important  eveniment literar postdecembrist la Bistriţa.  Şi  ceasul din Turn marca nu numai  orele trecerii noastre inexorabile, ci şi efervescenţa  creatoare a celor veniţi să prezinte volume având parfumul cărţilor proaspăt scoase de sub tipar, volume cu opere beletristice şi publicaţii închegate recent fie aproape, în citadelele de  cultură ale ţării, fie acolo,  departe, unde  în paginile revistei “Lumină Lină” de la New York se  alătură, prin ce miracol,  condeie dintre cele mai măiestrite ale scriitorilor ce neobosit odrăslesc cuvântul românesc. Modul cum bistriţenii au înţeles să agrementeze cu surprize muzicale şi culinare, la fel de inspirate, vizita făcută cu musafirii lor  la casele memoriale ale lui George Coşbuc  şi Liviu Rebreanu, care  între Larii şi Penaţii cuvântului  românesc din Năsăud sunt cei mai slăviţi, a sporit frumuseţea acestei întâlniri  literare de neuitat.

 Toţi cei care participă an după an la această manifestare literară fără egal în spaţiul culturii române îşi îmbogăţesc caleidoscopic priveliştea creaţiilor literare ale scriitorilor din cele mai diferite colţuri ale ţării. Fiecare ediţie şi-a avut farmecul ei special, în funcţie de spiritul organizatoric al gazdelor şi de fantezia cu care aceştia au valorificat pitorescul tradiţiilor zonei respective. În mod cert,  ediţia a XIX-a bistriţeană a Zilelor “Lumină Lină- Gracious Light” de la New York va fi comentată în publicaţii româneşti de pe diferite continente, pretutindeni ducându-se vestea despre  frumuseţea plaiurilor năsăudene şi despre deschiderea spre lume prin creaţie scriitoricească a  urmaşilor lui George Coşbuc  şi  ai lui Liviu Rebreanu.

 

                              Prof. dr. ANCA SÎRGHIE, Universitatea “Alma Mater” din Sibiu,

                                    Redactor-şef al revistei universitare „Lumina Slovei Scrise”