IDEI CE-ŞI IAU ZBORUL DIN„CUIBUL VISURILOR”

Inapoi la stiri

IDEI CE-ŞI IAU ZBORUL DIN„CUIBUL VISURILOR”

Publicaţia „Cuibul visurilor”, care apare la Maieru şi-l are ca fondator pe recunoscutul profesor Sever Ursa, datează de 18 ani, iar numărul din iulie 2014 se detaşează prin articole deosebite, ca de exemplu: „Părintele Iuliu Pop”, In memoriam, semnat de prof. univ. dr. Sorin Login ( „Părintele Iuliu Pop a refuzat să părăsească credinţa în care a fost botezat şi hirotonit ca preot. A fost arestat şi întemniţat la Gherla. Sfârşit de bolile contractate în temniţe şi încercat de frământările sufleteşti că nu poate sluji în credinţa în care a fost botezat, „bunul părinte Iuliu Pop” s-a întors în Maieru cel drag în 1961 ca să-şi ia rămas bun de la credincioşii pe care i-a păstorit timp de 2 decenii. A fost o întoarcere scurtă, a lacrimilor.”). În „Un gând ca apele de munte revărsat spre Astra năsăudeană”,  Ioan Seni scrie despre un astrist plecat la aştri stelari, Grigore Marţian. „Din nou împreună” este cronica literară a cărţii lui Icu Crăciun, „Împreună”, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2013, în care Macavei Al. Macavei surprinde parcursul receptării cărţii, de la Vasile Vidican, Victor Ştir şi Andrei Moldovan. Titularul rubricii „Rebreniana” este Iacob Naroşi, care aduce în prim-plan volumul IV al lucrării „Spectre în labirintul uitării”, de Ilderim Rebreanu, Editua Zip, 2011.

Din cuprinsul numărului semnalat, mai fac parte materiale despre Victor Ştir şi romanul „Cercul scalen”, Editura Studio, Iaşi, 2013,  „Poveşti din Societatea Ornitologică Română – Învăţătorul Ilie Hoza” şi „Şcoala lui Anton Covaci”, de Ion Poenaru.

Este vădită preocuparea Colegiului de Redacţie ( redactor-şef, Icu Crăciun, redactori: Viluţ Cărbune, Ilie Hoza, Macavei Al. Macavei, Iacob Naroş, Mircea Prahase, Alexandru Raţiu, Liviu Ursa şi regretatul Lazăr Ureche, care veghează număr de număr din cer) de a prezenta în bună armonie restituiri şi prezenţe pregnante din lumea intelectuală contemporană. Imaginea revistei este una de împăcare a trecutului cu prezentul, a tradiţiei cu modernitatea, ceea ce face un trai plăcut cititorului, care se raportează permanent la citatul aşezat pe frontispiciul revistei: „În Maieru, am trăit cele mai frumoase şi mai fericite zile ale vieţii mele”.

Elena M. Cîmpan